bonzik®
BONZIK® is een door nestor+co gedeponeerd en beschermd concept. Elke reproductie of voorstelling ervan, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, volgens eender welk procédé, zonder uitdrukkelijke toestemming is verboden en zal beschouwd worden als een vervalsing en leiden tot een juridische vervolging volgens de wet op de Intellectuele eigendom.

Wat is BONZIK®?
BONZIK® is een marketinginstrument à la carte en met een vernieuwende ciblering, dat geïntegreerd wordt in een of meerdere mediadragers (CD, DVD, Blu-Ray, USB-stick, ...) in combinatie met kortingsbonnen voor uw product(en).

De kracht van BONZIK®
BONZIK® stimuleert uw verkopen tweemaal tijdens één promotionele actie.

Enkele voordelen van BONZIK®
- Een dynamisch, opvallend, relevant en duurzaam promotie-instrument.
- Biedt mogelijkheid tot ciblering in het kader van een promotie-actie.
- Versterkt uw image en positionering.

meer informatie